Oszlifuj Diament – Zapraszamy na Rekolekcje

Zapraszamy na rekolekcje  w dniach 21-23 czerwca 2019

„Oszlifuj diament. Oddaj siebie samego Panu Bogu”

„Pokój Wam! Jak mnie posłał Ojciec tak i ja was posyłam”

Każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Ciągle powinniśmy sobie powtarzać: „Jestem wyjątkowy i cenny w oczach Boga.” Jednak z powodu swojego grzechu i słabości, wątpimy w własną wartość i miłość Pana Boga.

W ewangelicznych opisach po Zmartwychwstaniu zadziwia mnie fakt, że Jezus posyła swoich uczniów na misje, zaraz potem jak przechodzą kryzys. Tak jakby, Chrystusowi nie przeszkadzała co najmniej wątpliwa, postawa swoich uczniów: zaparcie się św. Piotra, ucieczka z pod krzyża, zwątpienie w misje swojego Mistrza, strach przed prześladowaniami, niewiara, lęk o swoja przyszłość.

To niedoskonałości nadrabia łaska Zmartwychwstałego Chrystusa. Zmartwychwstały Pan sam utwierdzi wątpiące i przestraszone serca uczniów, napełni ich mocą Ducha Świętego.

Zapraszamy Was na misyjny weekend, gdzie będziesz miał okazje, prosić Jezusa o łaskę jasnego rozeznania celu mojego życia i pracy nad sobą.  Będziemy w stanie zrozumieć siebie i swoją życiową misje, tylko wtedy, gdy przyjmiemy pierwszy dar Zmartwychwstałego Chrystusa.