Pan Jezus pokłada nadzieję w Apostołach

Dziękujemy TVP Lublin za zaproszenie nas do podzielenia się refleksją na temat bycia posłanym.