Formacja

Formacja

Formacja Misjonarzy Afryki

Formacja Misjonarzy Afryki składa się z 4 różnych etapów:

  1. Pierwszy etap – w Polsce tzw. „postulat” – studia filozoficzne.
  2. Drugi etap – Rok Duchowy „nowicjat”.
  3. Trzeci etap – doświadczenie pracy misyjnej „staż pastoralny”.
  4. Czwarty etap – „studia teologiczne”.

Film z Instytutu Teologicznego w RPA – kazanie Ojca Leo Lawrenca (Asystenta Generała)

Postulat

POSTULAT jest okresem przygotowania do wyjazdu do Afryki.

Jest czasem dwuletniego studium filozofii w seminarium diecezjalnym w Lublinie, intensywnej nauki języka angielskiego bądź francuskiego oraz przygotowaniem do życia we wspólnocie międzynarodowej.

Nowicjat

NOWICJAT jest czasem poświęconym w sposób szczególny Panu Bogu. To okres umacniania własnego fundamentu wiary. 

Odbywa się w Afryce w Zambii (KASAMA), w Tanzanii (Arusha) i w Burkina Faso (BOBO-DIOULASSO) we wspólnotach międzynarodowych i międzykulturowych.

Staż

STAŻ – trwa dwa lata, podczas których doświadczamy życia i pracy we wspólnotach międzynarodowych, ucząc się tym samym lokalnego języka afrykańskiego.

Teologia

TEOLOGIA – po bogatych doświadczeniach nowicjatu i stażu, 3-letnie studia teologiczne odbywają się w Instytutach; w Kenii – 2 wspólnoty (NAIROBI „B”) i (NAIROBI „C”), Wybrzeżu Kości Słoniowej (ABIJAN), Jerozolimie (JERUZALEM), Kongo (KINSHASA) i w Republice Płd. Afryki (Merivalle).

Są to Instytuty, gdzie studiuje kilkanaście różnych zgromadzeń misyjnych, jak również osoby świeckie.