Relacja z Mszy misyjnej w kwietniu

W ostatnią sobotę spotkaliśmy się na comiesięcznej mszy dla przyjaciół. O. Gaby, który przewodniczył mszy świętej, zachęcał nas, aby w tym Wielkim Tygodniu odważnie prosić o łaskę bycia osobą namaszczoną większa odwagą, aby tak żyć Ewangelią, aby inni mogli zobaczyć i uwierzyć, że jesteśmy uczniami Jezusa przez miłość, jaką mamy dla siebie nawzajem.

Po mszy świętej spotkaliśmy się w naszej sali wykładowej, z panem Januszem Szwajewskim, który jako świecki wolontariusz, spędził 8 miesięcy na misjach Ojców Białych w Tanzanii, Ugandzie i Burundi, służąc swoimi technicznymi zdolnościami. Poprzez jego opowieści i zdjęcia, mogliśmy zobaczyć ważną część misyjnego zaangażowania naszego zgromadzenia w Afryce – ośrodki młodzieżowe, które skupiają się na najbiedniejszej młodzieży, oferując im przyuczenie do zawodu, aby mieli lepszy start w życiu. Panie Januszu dziękujemy, że nam przypomniałeś, że możemy robić rzeczy małe, ale z wielką miłością.

Zapraszamy na kolejną mszę i spotkanie 13 maja o godzinie 18.