Rozpoczęcie Miesiąca Misyjnego

W sobotę 1 października odwiedziliśmy nasze sąsiadki – siostry karmelitanki w Dysie. Nasze zgromadzenia łączy osoba Świętej Teresy z Lisieux – patronki misji. Tak jak kiedyś nasz współbrat – O. Maurice Belliere przyjaźnił się z Małą Tereską, tak my kontynuujemy przyjaźń z Jej Siostrami. Razem z Nimi modliliśmy się o dobre owoce rozpoczynającego się miesiąca misyjnego, by po wspólnej Mszy Świętej spotkać się z Siostrami w rozmównicy a nawet zjeść pyszny, klasztorny obiad.

O Świętej Teresie z Lisieux możecie przeczytać tutaj.