Św. Teresa od Dzieciątka Jezus – patronka misji świętych

Modlitwa Świętej Teresy za Misjonarzy

Proszę Cię, Panie o kapłanów gorliwych
i zapalonych Miłością.
Proszę, byś posłał robotników
ewangelicznych, którzy by serca nieśli
na dłoniach jak zapalone pochodnie.
W tej intencji oddaję Ci wszystko.
Zechciej wziąć życie moje,
moje wysiłki, radości i nadzieje.
Pod Twoje stopy, Boski Misjonarzu,
chcę rzucać kwiaty drobnych ofiar,
a Ty przemieniaj je w łaski
potrzebne dla misjonarzy
na wszystkich kontynentach.
Amen