Święto błogosławionych Męczenników z Algierii

Dzisiaj, w jedności z Kościołem, dziękujemy Bogu za ewangeliczne świadectwo Błogosławionych Męczenników z Algierii, a zwłaszcza za naszych czterech współbraci Misjonarzy Afryki, ojców Jean’a, Alain’a, Christian’a i Charles’a. Ogłaszając ich błogosławionymi, Papież Franciszek wskazał ich całemu Kościołowi jako przykład do naśladowania chrześcijańskiej miłości w krajach muzułmańskich. Niech będą oni, szczególnie dla każdego z nas, inspiracją do życia misyjnego oddanego w całkowitej miłości do ludzi, do których jesteśmy posłani.

Gdy sytuacja w Algierii stawała się coraz bardziej niebezpieczna, wobec głosów, aby cudzoziemcy opuścili kraj, przed swoją śmiercią napisali:

 

o. Jean Chevillard

„Wiem, że mogę umrzeć zamordowany. Naszym powołaniem jest dawać świadectwo wierze chrześcijańskiej na ziemi muzułmańskiej. A co do reszty, Inch  Allah!”

„Jeśli chrześcijanie chcą być prawdziwymi chrześcijanami, znak, po którym zostaną rozpoznani nie będzie w liturgii, ani mszy, ani sakramentach. «Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli, tak jak Ja was kochałem, będziecie się wzajemnie kochać…i to aż do ofiary.”

 

o. Alain Dieulangard

„Kontynuujemy naszą obecność jako Kościół, a nawet przygotowujemy plany na przyszłość, jak gdyby nic się nie stało, ufając Panu. Jak apostołowie na jeziorze, wszystko co musimy zrobić, to zawołać Pana… by go obudzić.”

„Przyszłość? To jest w rękach Boga. Mam nadzieję, że będziemy mogli kontynuować, co najmniej w celu zapewnienia minimalnej obecności w Kościele, dopóki nie zostanie przywrócony pokój, który w końcu powróci.”

 

o. Charles Deckers

„Wiem, że moje działania są niebezpieczne dla mojego życia… Oto moje powołanie, zostaję… Pokładamy całe nasze zaufanie w Tym, który trzyma w rękach przeznaczenie wszystkich ludzi. W Algierze panuje strach, ale wyjazd byłby tchórzostwem, kiedy tak wielu ludzi cierpi.”

„Dzisiejszy świat, w ogóle, a w szczególności świat religijny, nie może uciec od potrzeby dialogu, aby zapewnić harmonijną „zgodność” wymaganą dla uczczenia Boga, że pragniemy służyć sobie nawzajem.”

 

o. Christian Chessel

„Wierząc w znaczenie naszej obecności w dzisiejszej Algierii to chyba nic innego niż wierzyć w moc miłości, żebyśmy mogli powiedzieć jeszcze raz w tym czasie, że rozpoznaliśmy miłość Boga i uwierzyliśmy w nią.”

„Pozostanie jest aktem wiary w Boga, w Kościół, łaską dla nas, misjonarzy, łaską dla Algierii, łaską dla świata muzułmańskiego, łaską dla całego Kościoła.  Tak, to jest łaska dla całego Kościoła, która również przekazuje pasję całego ludu i otrzymuje od swojego Kościoła świadectwo swojej wiary.”

 

Błogosławieni Męczennicy z Algierii – Módlcie się za nami.

 

Modlitwa za wstawiennictwem Błogosławionych Męczenników z Algierii

Panie Boże, Ojcze Miłosierdzia, dziękujemy Ci za dar życia naszych błogosławionych braci i sióstr z Kościoła w Algierii: Twojego biskupa Pierre; Henri i Paul-Helene; Caridad i Esther; Jean, Charles, Alain i Christian; Angele-Marie i Bibianne; Odette; Christian, Luc, Christophe, Michel, Paul, Bruno i Celestin.

Na podobieństwo Twojego Syna, oddali swoje życie za swoich braci i siostry. Ty zainspirowałeś ich do pozostania w wierności i przyjaźni z Kościołem i ludem Algierii.

Rozpoznajemy w darze ich życia dzieło Twojej łaski i Twojego Ducha Świętego, które doprowadziło ich do najwyższego świadectwa. Wzywamy Cię, Ojcze, aby przez modlitwę tych błogosławionych, pokój i przyjaźń zwyciężyły nad siłami podziału i nienawiści.

Prosimy tych świadków Twojej Miłości o … (określenie łaski, o którą należy prosić).

Amen.