Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

20151208_180004

8 grudnia 1878, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, nasz założyciel kard. Lavigerie, podpisał dekret, w którym zawierzył nasze zgromadzenie, Maryi Niepokalanie Poczętej, ogłaszając ją patronką Zgromadzenia Misjonarzy Afryki, nadając jej tytuł Królowej Misji Afrykańskich. Zarówno Ojcowie jak Siostry Białe, dzięki kard. Lavigerie, są pod patronatem Maryi. To nasz założyciel, kazał nam nosić różaniec na habicie, odmawiać specjalną modlitwę do Maryi, Królowej Afryki i śpiewać hymn ‘Sancta Maria”, który stał się hymnem naszych obu zgromadzeń.

Jak nasz Założyciel pisał: „Maryja nie tylko urodziła Jezusa, ale rodzi Go każdego dnia w sercach ludzi. To jest wielką prawdą, mającą szczególne znaczenie dla każdego misjonarza. On również ma powierzoną misję, by niejako zradzać Zbawiciela w sercach ludzi, do których jest posłany.”
W tym kontekście, poprzez ‘tak’ Maryi, weszła Ona w misyjny plan Boga. Oddała się Bogu zupełnie, tak by mógł On wypełnić swój plan miłości względem całej ludzkości. Ten misyjny plan Boga, był regułą życia Maryi, czy to w Kanie, czy na Golgocie, czy w Wieczerniku. Była całkowicie oddana misji Syna. Dlatego też, co roku nasze Zgromadzenia obchodzą Święto Patronalne, by odnowić nasze zawierzenie Maryi i misji Jej Syna.

20151208_190130 20151208_185824 20151208_185717