PMA – pomoc Afryce / 1% podatku

Przyjaciele Misjonarzy AfrykiStowarzyszenie Przyjaciele Misjonarzy Afryki jest organizacją pożytku publicznego, dedykowaną Afryce i jej mieszkańcom. I Ty także możesz pomóc Afryce!

Stowarzyszenie Przyjaciele Misjonarzy Afryki  zostało wpisane do rejestru organizacji pożytku publicznego decyzją Sądu XI Wydz. Gospodarczy z dn. 17 grudnia 2009r.
Obecnie znajduje się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.
Można już deklarować wpłatę 1% swoich podatków na rzecz PMA – Organizacji Pożytku Publicznego – Nr KRS 0000316752
Dziękujemy! Jesteśmy wdzięczni za każdą wpłaconą złotówkę!