Klub „5 zł misjom”

Drodzy Internauci! Wspólnota Misjonarzy Afryki w Polsce  proponuje WAM wstąpienie do Klubu „5zł misjom miesięcznie „.
5zlMM
Te składki przeznaczone będą na działalność misyjną Zgromadzenia „Misjonarze Afryki”.

 

 

 

Przywileje członków Klubu:

1. otrzymywanie Pisma „Głos Afryki” (wersja elektroniczna)
2. przedstawianie siebie w „Głosie Afryki”

Jak wstąpić do Klubu?
Przesłać e-mailem poniższą deklarację:

Ja ………………… z dniem ………………. wstępuję do Klubu „5 zł misjom miesięcznie ”

Wpłacanie na nasze konto: 68 2030 0045 1110 0000 0050 6870 każdego miesiąca 5zł , albo 15 zł kwartalnie, albo 30 zł półrocznie, albo 60zł rocznie.

Jeśli możesz, pomóż nam w rozpowszechnianiu Pisma „Głos Afryki”

Serdeczne Bóg zapłać! Naszą wdzięczność wyrażamy odprawiając Msze św. w intencji o Błogosławieństwo Boże dla wszystkich należących do Klubu, w każdą 1 sobotę miesiąca. Szczęść Boże!