Klub „5 zł misjom”

Klub „5 zł misjom”

Ty też możesz pomóc misjom

Drodzy Internauci! Wspólnota Misjonarzy Afryki w Polsce proponuje WAM wstąpienie do Klubu „5zł misjom miesięcznie „.

Te składki przeznaczone będą na działalność misyjną Zgromadzenia „Misjonarze Afryki”.

Przywileje członków Klubu:

1. otrzymywanie Pisma „Głos Afryki” (wersja elektroniczna)
2. przedstawianie siebie w „Głosie Afryki”

Jak wstąpić do Klubu?
Przesłać e-mailem poniższą deklarację:

Ja ..................... z dniem ................... wstępuję do Klubu "5zł misjom miesięcznie"

Wpłacanie na nasze konto: 68 2030 0045 1110 0000 0050 6870

każdego miesiąca 5zł, albo 15zł kwartalnie, albo 30zł półrocznie, albo 60zł rocznie.

Jeśli możesz, pomóż nam w rozpowszechnianiu Pisma „Głos Afryki”

Serdeczne Bóg zapłać! 

Naszą wdzięczność wyrażamy odprawiając Msze św. w intencji o Błogosławieństwo Boże dla wszystkich należących do Klubu, w każdą 1 sobotę miesiąca.

Szczęść Boże!