XXX Światowy Dzień Chorego – Misyjne Apostolstwo Chorych

Pod hasłem „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” 11 lutego obchodzimy XXX Światowy Dzień Chorego. Ten dzień poświęcony chorym ustanowił 30 lat temu św. Jan Paweł II.

„Trwając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią, trzydzieści lat temu św. Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Chorego, aby uwrażliwić lud Boży, katolickie instytucje służby zdrowia i społeczeństwo cywilne na potrzebę zwrócenia uwagi na chorych i na tych, którzy się nimi opiekują” – napisał papież Franciszek w Orędziu na XXX Światowy Dzień Chorego.

Chorzy są dla misji ogromną siłą. Dzięki ich modlitwie i cierpieniu, które ofiarują w intencji dzieła ewangelizacji, misjonarze otrzymują duchową pomoc, aby głosić miłość Chrystusa tam, gdzie jest ona jeszcze mało znana lub nieznana wcale.

Szczególnym darem jest Misyjne Apostolstwo Chorych. Jest to inicjatywa w ramach Papieskich Dzieł Misyjnych, której członkowie wspierają dzieło misyjne już od 1925 roku.

Misyjne Apostolstwo Chorych jest inicjatywą skierowaną do wszystkich, którzy cierpią na ciele lub duszy:

– chorych

– niepełnosprawnych

– starszych

– samotnych

– opiekujących się chorymi

Gdy modli się:

– za misjonarzy

– o powołania misyjne

– o szerzenie się Królestwa Bożego na ziemi

Zbawcza wartość każdego cierpienia, przyjętego i ofiarowanego z miłością, wypływa z Ofiary Chrystusa. Misjonarzowi w jego ofierze winni towarzyszyć wierni i podtrzymywać go własną ofiarą. Przez taką ofiarę chorzy stają się sami misjonarzami (RMis 78).

Zapraszamy duszpasterzy oraz wszystkie osoby posługujące chorym do rozpowszechniania tej idei wśród chorych.

„Wstawiennictwu Maryi, Uzdrowienia Chorych, zawierzam wszystkich chorych i ich rodziny. Zjednoczeni z Chrystusem, który bierze na siebie ból świata, niech odnajdą sens, pocieszenie i ufność. Modlę się za wszystkich pracowników służby zdrowia, aby bogaci w miłosierdzie, potrafili ofiarować pacjentom, wraz z odpowiednią opieką, swoją braterską bliskość” – napisał na zakończenie orędzia papież Franciszek.