Z miłości do Boga i Algierii – beatyfikacja męczenników w Oranie

Dzisiaj w Algierii odbyła się beatyfikacja 19 męczenników, zabitych w tym kraju w latach 1994-1996 przez islamskich fundamentalistów. Zginęli, ponieważ nie chcieli opuścić Algierii i jej mieszkańców. Nowi błogosławieni to 13 zakonników, w tym biskup Oranu, Pierre Claverie oraz 6 zakonnic. W przeważającej większości pochodzili z Francji. Wśród tej grupy jest również 4 naszych współbraci zamordowanych w 1994 roku w Tizi-Ouzu.

Ich ofiara wpisuje się w tragiczną historię Algierii. W 1991 r. wybory wygrało tam ugrupowanie islamistyczne. Aby nie dopuścić do przekształcenia tego kraju w republikę islamską wojskowi przeprowadzili zamach stanu i anulowali wyniki wyborów. W takiej sytuacji fundamentaliści chwycili za broń. Powstało Islamskie Ugrupowanie Zbrojne, które przez 10 lat siało terror wśród wszystkich, którzy popierali oficjalną władzę. W sumie zginęło ponad 150 tys. osób.

W 1993 r. islamiści postawili ultimatum żyjącym w Algierii obcokrajowcom. Mieli miesiąc na opuszczenie kraju. Beatyfikowani dziś męczennicy zginęli na mocy tego właśnie ultimatum. Ich obecność w Algierii miała dość zróżnicowany charakter, od działalności edukacyjnej przez posługę charytatywną wśród najuboższych aż po świadectwo życia mniszego trapistów z Tibhrine. Wszyscy byli świadomi grożącego im niebezpieczeństwa, a zarazem mieli żywą świadomość, że w chwili próby nie mogą opuścić kraju, w którym postawił ich Bóg.

O beatyfikowanych dziś męczennikach wspomniał Papież Franciszek po modlitwie Anioł Pański. Podkreślił, że zostali zabici z nienawiści do wiary.

Heroiczni świadkowie miłości chrześcijańskiej

“ Ci męczennicy naszych czasów byli wiernymi głosicielami Ewangelii, pokornymi budowniczymi pokoju i heroicznymi świadkami miłości chrześcijańskiej. (…) Ich odważne świadectwo jest źródłem nadziei dla algierskiej wspólnoty katolickiej i zasiewem dialogu dla całego społeczeństwa. Niech ta beatyfikacja będzie dla wszystkich bodźcem do wspólnego budowania świata opartego na braterstwie i solidarności. ”

Franciszek wystosował też przesłanie do uczestników dzisiejszej beatyfikacji w Oranie. Podkreślił, że męczennicy ci bez reszty poświęcili swe życie miłości do Boga, do kraju w którym żyli i do wszystkich jego mieszkańców, z którymi w pokorze dzielili codzienne życie w duchu braterstwa, przyjaźni i służby. Papież podziękował prezydentowi Algierii za pomoc w organizacji beatyfikacji. Zapewnił, że w beatyfikacji tych męczenników katolicy chcą uczcić ich wierność Bożemu zamysłowi pokoju względem wszystkich ludzi. Swoją modlitwą ogarniają też wszystkich Algierczyków, którzy padli ofiarą tej samej przemocy.

Franciszek przypomniał też, że Algieria jest spadkobierczynią św. Augustyna z Hippony i jego wielkiego przesłania miłości. Kościół chce służyć temu przesłaniu w naszych czasach, kiedy wszystkie narody starają się żyć razem w pokoju – dodał Papież.