Zakochaj się w misjach jak mała Tereska. Wyprawa do Karmelu

W święto patronki misji katolickich, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wyruszyliśmy z parafii św. Stanisława B.M. w Lublinie na szlak (12km) wiodący nas do Klasztoru Sióstr Karmelitanek w Dysie. Pragnęliśmy w ten sposób wyrazić komplementarność w Kościele powołania misyjnego i powołania do życia kontemplacyjnego. Maszerując w Dolinie rzeki Ciemięgi mieliśmy wiele okazji do zachwytu nad pięknem przyrody oraz Tego, który ją stworzył. Oto nasza fotorelacja: