Zakończyła się Kapituła Generalna naszego Zgromadzenia.

Zakończyła się Kapituła Generalna Zgromadzenia Misjonarzy Afryki. Podczas Kapituły wybrana została Rada Generalna, która będzie koordynować działalność naszego zgromadzenia przez następne 6 lat. Skład Rady Generalnej: Stanlej Lubungo (Zambia), Francis Bomansaan, Ansleme Tarpaga, Maria Joseph Leo Laurence, Paweł Hulecki.