Zapraszamy na Rekolekcje

Już niedługo rozpocznie się Adwent – okres, w którym pragniemy przygotować się na przyjście Jezusa. Proponujemy młodzieży męskiej rekolekcje weekendowe oparte na modlitwie Anioł Pański. Razem z Maryją chcemy przygotować się na przyjście Jej Syna. Razem z Nią chcemy wsłuchiwać się i rozważać Słowo.

Podczas weekendu będzie czas na modlitwę indywidualną, tematyczne konferencje, rozważanie Słowa Bożego, adorację i Eucharystię. Będzie również możliwość, by spotkać się i porozmawiać z misjonarzem, skorzystać z Sakramentu Pojednania, jak i też wymienić się swoimi doświadczeniami z innymi uczestnikami.

Rekolekcje rozpoczną się w piątek, 14 grudnia o 18:00, a zakończą obiadem w niedzielę, 16 grudnia, ok. 14.00. Odbędą się w naszym domu zakonnym Misjonarzy Afryki – Ojców Białych w Natalinie k. Lublina. Jeśli chciałbyś wziąć w nich udział, prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres: animacja@ojcowiebiali.org lub kontakt przez facebooka.

Dla chętnych istnieje możliwość przyjechania wcześniej czy też przedłużenia pobytu do poniedziałku rano.