Asante Sana Padre Gaby

Asante Sana Padre Gaby, to znaczy dziękujemy bardzo o. Gabiemu w Swahili, języku którego był nauczycielem podczas Jego długoletniej posługi misyjnej w Tanzanii.

Wtorek, 12 czerwca 2018 r. zostanie zapamiętany jako dzień wyjazdu o. Gabiego z Natalina i Jego powrotu do Belgii.
Dziękujemy Mu za ostatnie cztery miesiące pobytu w Polsce, jak również za Jego wieloletnie zaangażownie w życie naszej wspólnoty.

W niedzielę, 10 czerwca 2018 r. podczas Mszy Św. w parafii św. Stanisława BM w Lublinie, o. Gaby pożegnał się z nami tymi słowami:

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

Mój pobyt we wspólnocie Misjonarzy Afryki – Ojców Białych w Natalinie dobiega końca. We wtorek wracam do Belgii do mojej wspólnoty w Varsenare koło Brugii.

Korzystam z okazji, aby podziękować całej wspólnocie parafialnej, na czele z księdzem proboszczem Eugeniuszem Zarębińskim, z księżmi tutaj posługującymi oraz z siostrami zarówno Obliczankami, jak i Dominikankami. Dziękuje też Wam drodzy parafianie. Ta niedzielna Eucharystia o godz. 9.30 była dla mnie okazją kontaktu z żywym polskim Kościołem. Na co dzień w naszym domu misyjnym w Natalinie przygotowywałem liturgię świętą, kazania, konferencje po polsku i angielsku. Uczyłem też naszych kleryków języka angielskiego.

W przyszły czwartek, w naszym domu zakonnym w Varsenare, będę świętował Jubileusz piędziesięciolecia moich ślubów zakonnych w zgromadzeniu Misjonarzy Afryki – Ojców Białych oraz kapłaństwa. Będę o Was pamiętał w moich modlitwach i sam proszę Was o to samo. Niech czuwa nad Wami wasz patron święty Stanisław Biskup Męczennik. Niech Pan Bóg Wam błogosławi, abyście w codziennych trudach chrześcijańskiego życia znaleźli ukojenie w Najświetszym Sercu Jezusa.

o. Gabriel Vernack, M.Afr.

Życzymy o. Gabiemu wiele łask Bożych i radosnego świętowania Jego pięknego Jubileuszu oraz zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie.

Wspólnota Ojców Białych z Natalina wraz z Przyjaciółmi Misjonarzy Afryki.