Powołanie

Powołanie

Czy jesteś zainteresowany?

 • By poświęcić swe życie dla Chrystusa w Afryce?
 • Aby być narzędziem Boga w niesieniu Dobrej Nowiny na Czarnym Lądzie?
 • Aby żyć i pracować w międzynarodowych wspólnotach?
 • Aby dawać świadectwo życia wspólnotowego z głębokim pragnieniem pracy na rzecz pokoju i sprawiedliwości?
 • Aby włączyć się w dialog z wyznawcami Islamu?

Co jest potrzebne

by wstąpić do Zgromadzenia Misjonarzy Afryki?

Zainteresowani powołaniem misyjnym jako kapłani lub bracia w Zgromadzeniu Misjonarzy Afryki powinni posiadać świadectwo maturalne i nie przekraczać 30. roku życia. Wymagane jest też wcześniejsze odwiedzenie naszej wspólnoty w Lublinie. Dokumenty, które należy przedstawić:

 • odpis aktu urodzenia
 • świadectwo chrztu i bierzmowania
 • świadectwo maturalne
 • własnoręcznie napisana prośba z uzasadnieniem wyboru
 • CV – życiorys
 • opinia księdza proboszcza rodzinnej parafii
 • świadectwo zdrowia z uwzględnieniem przebytych chorób i stwierdzające zdolność do pracy w klimacie afrykańskim
 • 5 zdjęć paszportowych.

Przede wszystkim jednak, kandydat powinien być praktykującym katolikiem, biorącym udział w życiu Kościoła i szczerze pragnącym służyć Bogu, Kościołowi i ludziom na kontynencie afrykańskim.

Dokumenty wysyłać na adres:

o. Referent Powołaniowy
Zgromadzenie Misjonarzy Afryki
ul. Ziemska 37, Natalin, 21-002 Jastków
lub:
animacja@ojcowiebiali.org

POWIEDZ MI TAK
a oddam ci za darmo
na zawsze
najwyższe szczyty Kilimandżaro,
potężne jeziora afrykańskie
płonące równiny pustyni.
POWIEDZ MI TAK
a złożę pełnymi rękoma
w twoje serce
podarunek palm,
urok tysiąca tam-tamów
karawany wielbłądów
POWIEDZ MI TAK
a otrzymasz w zamian
cały pokój pustyni,
głębokie afrykańskie noce
w migotaniu gwiazd
i uroku nietkniętych puszczy
POWIEDZ MI TAK
a prawdziwie,
dam ci w spadku miliony ludzi
o instynktownym głodzie
Ewangelii
o pasji ukochania Boga
z niepohamowanym
pośpiechem Jego nadejścia.