Bł. Michał Tansi

bł. Michał Tansi
bł. Michał Tansi

Wspomnienie 20 stycznia
Urodził się w 1903 r. w Nigerii. Gdy skończył sześć lat, rodzice wysłali go do domu ciotki. Tam, trzy lata później,  przyjął chrzest z rąk irlandzkich misjonarzy, którzy nadali mu imię Michał. W 1925 r., mimo oporów rodziny, wstąpił do seminarium duchownego. 19 grudnia 1937 r. w katedrze w Onitshy otrzymał święcenia kapłańskie.  Był drugim kapłanem tubylczym w Onitshy. W 1939 r. został mianowany proboszczem w Dunukofi. Z wielkim  poświęceniem i męstwem rozpoczął ewangelizację tego regionu. Pieszo lub na rowerze przemierzył tysiące  kilometrów, by dotrzeć z posługą kapłańską do najodleglejszych zakątków swojej parafii. W 1950 r. wstąpił do zakonu kontemplacyjnego i został trapistą w opactwie Góra św. Bernarda w Anglii. 8 grudnia 1956 r. złożył  uroczystą profesję zakonną i przybrał imię: Cyprian. Zmarł 20 stycznia 1964 r. i został pochowany we  wspomnianym opactwie.