Chrystus Zmartwychwstał

„CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ” (por. Łk 24, 34)

Pusty grób, tego poranka jest znakiem zwycięstwa nad śmiercią, PAN żyje !

Cieszmy się i radujmy się. Alleluja!

Niech Chrystus Zmartwychwstały, obdarza was wszelkimi łaskami i błogosławieństwem.

Niech strzeże wasze rodziny i wszystkich bliskich.

Niech obdarza was miłością i pokojem

Zdrowych i pogodnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą

Misjonarze Afryki