IV Krajowy Kongres Misyjny 12 – 14 czerwca

W pierwszym dniu Kongresu odbyła się konferencja naukowa na UKSW pod hasłem „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”, w której uczestniczyło ponad 700 osób, którym misje i misyjność Kościoła w Polsce leży na sercu. Gościem specjalnym kongresu był kard. Fernando Filoni, Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, który m.in. powiedział: „Bycie chrześcijaninem oznacza być misjonarzem. Jeśli nie jestem misjonarzem, nie jestem chrześcijaninem. Misyjność jest prawdziwym fundamentem Kościoła, jak wynika wyraźnie także z Dekretu Ad Gentes – Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury, ponieważ swój początek bierze wedle planu Ojca z posłania Syna i z posłania Ducha Świętego. Każdy wierny powołany jest do świętości i działalności misyjnej. Misje są jedyną drogą realizowania świętości i sensu Kościoła.” Abp. Henryk Hoser wygłosił referat na temat „Odpowiedzialni za misje”. Natomiast animacji i współpracy misyjnej było poświęcone wystąpienie biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego. Po południu uczestnicy podzielili się na 10 grup dyskusyjnych, według wybranych przez siebie zagadnień. Pojawiły się szczegółowe tematy dotyczące m.in. umisyjniania struktur Kościoła w Polsce, roli osób świeckich na misjach, nowych form współpracy środowisk misyjnych oraz roli Papieskich Dzieł Misyjnych. Najliczniejszą grupę panelową stanowiły osoby życia konsekrowanego, kapłani i klerycy oraz katecheci.

W drugim dniu kongresu był czas na animację różnych grup. Dzieci miały swoją stację na Torwarze, młodzież u ks. Salezjanów na ul. Kawęczyńskiej a dorośli na placu Grzybowskim w kościele pw. Wszystkich Świętych. Na każdej stacji była możliwość uczestniczenia w koncertach, wystąpieniach jak również do spotkań z misjonarzami i organizacjami wspierającymi misjonarzy.

W niedzielę, która była ostatnim dniem kongresu, odbyły się we wszystkich archidiecezjach i diecezjach w Polsce Msze św. kongresowe pod przewodnictwem pasterzy archidiecezji i diecezji.