Jak i gdzie naśladować Jezusa? Solidne rekolekcje i pogodne duchowe warsztaty w naszym domu misyjnym!

Kochani przyjaciele naszej wspólnoty w Natalinie!

W czasie ostatniej mszy świętej misyjnej 10 czerwca 2017 roku było wielu nowych gości. Modliliśmy się też, razem z młodzieżą męską, która przyjechała do naszego domu na tzw. „weekend misyjny”. Zorganizowaliśmy coś w rodzaju dwudniowych rekolekcji-warsztatów. Tematem wiodącym tych dni było: „podejmowanie decyzji, wybór życiowego powołania w kontekście naśladowania Chrystusa”. Jako inspiracja posłużył nam urywek ewangelii świętego Jana 1, 35-51, a szczególnie bardzo interesujący dialog pomiędzy zainteresowanymi Jezusem uczniami i nim samym: „Nauczycielu – gdzie mieszkasz?” (J 1, 38c) i odpowiedź Jezusa: „Chodźcie, a zobaczycie” (J 1,39a). O co chodziło w tych dniach skupienia? Każdy chrześcijanin, nie tylko osoba konsekrowana lub kapłan, jest wezwany do pójścia za Jezusem. To po prostu wynika z dynamiki chrztu świętego. Mamy przylgnąć do Jezusa, a on sam nam pokaże, gdzie i jak mamy go naśladować. Jeżeli taka jest wola Boża to możesz zostać misjonarzem w Afryce. Ale zasadniczą sprawą w życiu młodego człowieka, powinno być najpierw naśladowanie Jezusa. Jak można kogoś naśladować, gdy się go nie zna? Jak można go poznać, gdy się z nim nie przebywa? Najlepszym sposobem przylgnięcia do Jezusa, jest wyruszenie za nim w drogę, zobaczenie gdzie mieszka, jak żyje. On sam już pomoże, nam podjąć dobrą decyzję dotyczącą naszego życia.

W stylu Ojców Białych, nasz program rekolekcji jest przygotowywany przez całą wspólnotę w Natalinie. Każdy z Ojców miał szansę głosić Słowo Boże lub dzielić się swoją wiarą z uczestnikami misyjnego weekendu, ubogaconą świadectwem posługi misyjnej w Afryce. Próbowaliśmy przedstawić „duchowe narzędzia”, potrzebne w podejmowaniu decyzji i wyjaśnić jak praktycznie możemy Jezusa naśladować. Ojcowie Biali w swojej działalności misyjnej zapożyczyli duchowość ignacjańską. Ojciec Paweł objaśniał, jakich wskazówek udzielał święty Ignacy z Loyoli przy podejmowaniu decyzji. Jak na spokojnie podjąć dobra decyzje? Jak rozróżnić, co nam mówi Duch Święty, a co może okazać się tylko podszeptem diabła, który chce nas odciągnąć od pełnienia Bożej woli? Ojciec Mariusz przybliżył postać Jezusa, w momentach swojego życia, kiedy miał podejmować decyzje. Ewangelia przedstawia nam Jezusa, który oddala się od codzienności udając się w miejsce odosobnienia gdzie na modlitwie spotyka się z Ojcem. W tych dniach skupienia, modlitwa jest kluczem do podjęcia dobrej decyzji na wzór modlącego się Jezusa. Ojciec Marcin poprzez pytania i pracę w grupach podejmował temat wolności w życiowym wyborze. Wielu młodych ludzi rozumie wolność, jako postawę, że robię w życiu to, co mi się podoba, a tak naprawdę są niewolnikami swoich namiętności. Czym jest prawdziwa wolność? Co się dzieje, kiedy naśladując Jezusa, ofiaruje mu swoją wolność? Jakie są konsekwencje ofiarowania Jezusowi mojej „pseudo-wolności”? A może dopiero wtedy zyskuje prawdziwą wolność. Ojciec Emmanuel podzielił się swoim życiem. Misjonarz, który ma czarny kolor skóry, pochodzi z Burkina Faso i uczy się języka polskiego, już jest dla młodych Polaków zagadką. Jego świadectwo misji na drugim końcu Afryki, w Demokratycznej Republice Kongo, sprowokowały wiele ciekawych pytań. Oto niektóre z nich.  „Co mnie przyciągnęło do powołania misyjnego? Czy nie tęsknie za swoim ojczystym domem? Co mi się podoba w życiu misjonarza? Czy lubię pracę w Polsce?” Ojciec Bogusław mówił o tajnikach ignacjańskiej medytacji. Istnieje wiele prostych wskazówek, które pomogają nam modlić się całym sobą, naszymi wszystkimi zmysłami. Modlitwa jest zawsze darem od Pana Boga, łaską, ale są w niej pewne rzeczy techniczne, które możemy sobie przyswoić. Np. Jak przygotować lekturę wybranego fragmentu Ewangelii, aby aktywnie uczestniczyć w ewangelicznej scenie swoja wyobraźnią? Jaka pozycja ciała i wybór miejsca, są pomocne w modlitwie? Od czego zaczyna się medytacja ignacjańska i jakie są jej kolejne etapy? Co robić, gdy pojawiają się rozproszenia? Nie ma lepszej drogi, aby przylgnąć do Jezusa, niż rozważać Jego Słowa, żyć w rytmie Ewangelii.

Nasza Msza Święta miała specjalną misyjną oprawę. Przewodniczył jej, będący na wakacjach w Polsce a pracujący w Ghanie o. Jacek Wróblewski. Pokazał nam swoja pogodę ducha, optymizm i ewangeliczną radość. W kazaniu opowiadał nam o szczodrości serc Afrykańczyków. Dawał przykłady zaczerpnięte z jego misji, o „ewangelicznych wdowach”. Ofiarowały one, niemający większej wartości dla ludzi, ale zauważony przez Boga „mały wdowi grosik”. Po mszy świętej, o. Jacek pokazał nam zdjęcia i zaznajomił nas z swoją pracą formacyjną w seminarium duchownym Ojców Białych w Ejisu, w południowej Ghanie.

Wspólna modlitwa i dzielenie się Słowem Bożym ubogacają nas wzajemnie. Był też czas na adoracje Najświętszego Sakramentu. Może was to zdziwi, ale znalazło się miejsce dla kibiców naszej reprezentacji. W sobotę wieczorem wspólnie oglądaliśmy zmagania „orłów Nawałki” z Rumunią. Końcowy pozytywny rezultat 3:1, nie chcemy przypisywać naszemu wstawiennictwu. Te niepełne trzy dni były taką mieszanką „solidnych rekolekcji” i „pogodnych duchowych warsztatów”. Na zakończenie rekolektanci byli zaproszeni do podzielenia się owocami i duchowym bagażem, który zabiorą na dalszą drogę. Oprócz nauki modlitwy i elementów duchowości ignacjańskiej, niektórzy uczestnicy mogli potwierdzić i umocnić wybory, których w życiu już dokonali. A inni zabierają narzędzia, które pomogą im w rozeznawaniu ich przyszłych decyzji.

Już teraz zapraszamy was na następny weekend, a następny odbędzie się dopiero w nowym roku akademickim od 10 do 12 listopada 2017 roku. Jeśli nie masz tyle cierpliwości i chciałbyś dowiedzieć się coś więcej na temat podejmowania decyzji w kontekście naśladowania Jezusa, zapraszamy do wizyty w naszym domu. Oczywiście prosimy o wcześniejszy kontakt emailowy lub na facebooku, czas i warunki do indywidualnego uzgodnienia.