Kto to jest misjonarz? – wizyta w szkole nr 38 w Lublinie

W jakim języku mówi?

Kto go posyła?

Dlaczego zna dużo ludzi?

Jak wygląda codzienność misjonarza?

Czy dużo się modli?

Jak daleko jeździ aby odprawić Mszę Świętą?

Ile godzin ☺ trwa Eucharystia w Afryce?

Dlaczego wierni tańczą?

Jak wygląda życie na „Czarnym lądzie”?

Jakie są codzienne zwyczaje mieszkańców?

Dlaczego kobietę nazywa się „mama Cristina”, choć to nie jest jej imię?

Po co pilnuje się uprawy ryżu?

Kto wierci studnię?
Czym bawią się dzieci i jakie są ich obowiązki?

Jak wygląda szkoła?

Czy dzieci mają książki i zeszyty?

Jak dzieci przygotowują się do Pierwszej Komunii świętej?

Jak żyć bez prądu?

Aby się tego dowiedzieć nauczyciele i młodzież Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza zaprosiła misjonarza należącego do zgromadzenia misyjnego Ojców Białych Misjonarzy Afryki o. Pawła  Mazurka. Gościł On w SP38 w dniach 18 – 20 października i opowiadał uczniom klas V – VII o życiu, radościach i trudach pracy misyjnej, oraz o wielkiej potrzebie modlitwy za misje, misjonarzy i o powołania misyjne. Pokazywał wykonane ręcznie zabawki oraz przybory codziennego użycia, odpowiadał na pytania młodzieży dotyczące obowiązków ich rówieśników, zwyczajów szkolnych oraz uprawianych sportach. Tu dużo radości wśród uczniów wywołała wiadomość o  umiłowaniu piłki nożnej wśród młodzieży afrykańskiej.

Z czym ich pozostawił?

Z przekazanym bagażem swoich doświadczeń i pragnieniem powrotu do Afryki.

Z czym uczniowie pozostawili o. Pawła?

Z biało-czerwonym szalikiem kibica, aby będąc w Afryce zawsze pamiętał do jakiego klubu należy.

s. Iwona