Matka Boża Królowa Afryki

Maryja
Modlitwa do Królowej Afryki

Królowo Afryki, Matko nasza pamiętaj
o narodach Afryki. Aby ci wszyscy, których
już porwał sobą Chrystus, głosili Dobrą
Nowinę całym swym życiem.
Matko, która byłaś przy Apostołach
gdy zakładano Kościół, wspomagaj
współczesnych apostołów, aby odważnie
głosili Słowo Boże. Ty, która otwarta na
Ducha Świętego byłaś gotowa, powitać
Chrystusa w sobie i wydać Go na świat,
wyproś dla wielu młodych ludzi podobną
otwartość i gotowość. Pani Afryki, Królowo
Pokoju, wyproś dar pokoju dla narodów
rozdartych przez nienawiść, urazy i rasizm.
Niech przykazanie Miłości Twojego Syna
zwycięży i pojedna wszystkie serce,
aby razem mogły śpiewać Chwałę,
Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen