Misjonarze Afryki na spotkaniu Taize w Rydze

Od 28 grudnia 2016 do 1 stycznia 2017 roku już kolejny raz Ojcowie Biali wzięli udział w Pielgrzymce Zaufania przez Ziemię organizowaną przez Ekumeniczną Wspólnotę Braci z Taize. W poprzednim roku udaliśmy się do słonecznej Hiszpanii, aby tam – w Walencji – spotkać się z młodymi ludźmi z całej Europy. W tym roku spotkanie miało miejsce w Rydze, na Łotwie, gdzie przybyło ok.15 tysięcy pielgrzymów. Naszą grupę gościła parafia w Baltezers. Oprócz Polaków, byli wśród nas również Białorusini, Chorwaci, Francuzi, Litwini, Rosjanie. Pielgrzymi zostali bardzo ciepło przyjęci i ugoszczeni przez parafian. Wzajemna życzliwość i otwarcie na innych pomagały przezwyciężać barierę językową.

Każdy dzień zaczynaliśmy wspólną modlitwą, rozważaniem Pisma Świętego oraz dzieleniem się swoim doświadczeniem wiary w małych międzynarodowych grupkach. Jednym z haseł, które towarzyszyło nam w grupach dzielenia było: „Wybierać życie w prostocie, aby dzielić się z innymi”. Rozmawialiśmy o tym, że m.in. w byciu dla innych przejawia się misyjność Kościoła. Zastanawialiśmy się nad tym, co motywuje, a co hamuje nasze działania na rzecz innych. Brat Alois- przeor wspólnoty, w swych rozważaniach podkreślał, że zawsze, kiedy z otwartym sercem idziemy do tych, których poraniło życie, zbliżamy się do Jezusa.

Po południu pielgrzymi zostali zaproszeni na różne spotkania tematyczne związane
z duchowością, kulturą, czy sprawami społecznymi. Była również możliwość modlitwy
w ciszy, skorzystania z sakramentu pojednania. Wieczorami spotykaliśmy się w specjalnie przygotowanych halach, gdzie rozbrzmiewały modlitewne kanony.

Europejskie Spotkanie Młodych to także zwiedzanie miasta, poznawanie kultury goszczącego kraju oraz wspólna zabawa podczas Święta Narodów 31 grudnia.. Ten wieczór rozpoczął się wspólną modlitwą o pokój na świecie. Po przywitaniu Nowego Roku nastąpił czas na wspólne tańce i zabawy. Święto Narodów było dobra okazją do wzajemnego poznawania się, opowiadania o swoim kraju, doświadczenia, że mimo różnych wyznań, języków, kultur, mamy ze sobą wiele wspólnego, że braterstwo, o którym mówił brat Alois, jest możliwe.(„ Z naszego spotkania płynie do Europy taka nowina: opowiadamy się za europejskim braterstwem szanującym lokalne odrębności, za braterstwem, w którym liczy się głos każdego narodu. I wkładamy wysiłek w tworzenie więzi przyjaźni w Europie i poza granicami naszych europejskich krajów.”)

Za rok kolejny przystanek w Pielgrzymce Zaufania przez Ziemię. Spotkanie będzie miało miejsce w Bazylei, w Szwajcarii.