Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i do Życia Konsekrowanego

W czwartą niedzielę po Wielkanocy w Kościele nazywamy Niedzielą Dobrego Pasterza. W tym dniu rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i do Życia Konsekrowanego. W tej modlitwie pamiętajmy też o powołaniu misyjnym. Czyli jakim? Takim, które w naszych czasach odpowiada na nakaz misyjny Pana Jezusa. Takim, którego sercem jest Ewangelia. Takim, które uzdalnia nas do dawania prorockiego świadectwa. Bo misjonarz to nie uczony teolog pomimo że musi ciągle się uczyć, to nie specjalista od zarządzania, choć i ta zdolność mu się przydaje, misjonarz to nie IT wizard, choć i On czasem musi używać technologii. Misjonarz ma być człowiekiem modlitwy, tworzącym wspólnotę z ludźmi różnych kultur, ale przede wszystkim to radosny świadek Ewangelii. Po co Pan powołuje do misji? Bo dopiero dzieląc się wiarą można doświadczyć słodkiej radości ewangelizowania – nawet w kontekście doświadczenia ubóstwa czy braku bezpieczeństwa na tzw. peryferiach.

W tym roku Niedziela Dobrego Pasterza zbiega się w czasie z obchodzonym 30 kwietnia Świętem Matki Bożej Królowej Afryki. Dlatego prosimy Was o modlitwę w intencji powołań również do Zgromadzenia Misjonarzy Afryki oraz Sióstr Misjonarek Matki Bożej Królowej Afryki. Niech tegoroczna modlitwa w Tygodniu Modlitw o Powołania będzie modlitwą za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Afryki.