Niedziela „Ad gentes” – Eucharystia i misje

8 marca, w II niedzielę Wielkiego Postu Kościół w Polsce obchodzi Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku przyświeca mu hasło: „Eucharystia i misje”. Tradycyjnie już ofiary do puszek składane w tym dniu są przeznaczone na wsparcie dzieł ewangelizacyjnych, edukacyjnych, medycznych i charytatywnych prowadzonych na misjach.

Św. Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris missio” przypomniał, że misje są sprawą wiary. Ich głównym sprawcą jest Duch Święty. To On jest duszą misji. Duch, którego Jezus wraz z Ojcem zesłał w Dniu Pięćdziesiątnicy Kościołowi, nadal ewangelizuje w świecie. Jest źródłem powołań misyjnych. Otwiera serca misjonarzy i pobudza ich do podjęcia posługi misyjnej. Jest z nimi w radościach głoszenia Ewangelii, umacnia w trudnościach i chroni w niebezpieczeństwach. Daje siły do wypełnienia mandatu misyjnego, jaki Chrystus zostawił Kościołowi. On też otwiera serca i uzdalnia je do przyjęcia Ewangelii. Buduje wspólnoty wiary. Duch Święty ożywia w ochrzczonych zapał misyjny. Dzięki Jego natchnieniom i światłu wielu chrześcijan świadomie żyje powołaniem misyjnym. Duch Św. gromadzi nas na Eucharystii, byśmy nie tylko umacniali się w wierze, ale nabierali sił do dzielenia się radością wiary z innymi. Eucharystia daje moc uczniom-misjonarzom i dlatego kończy się posłaniem – wezwaniem do ewangelizacji. Z Chrystusem w sercu idziemy do tych, którym Go brakuje.

– Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że Eucharystia umacnia nas w jedności z Chrystusem, buduje Kościół i jest źródłem misji. Niezależnie, czy jest sprawowana we wspaniałych świątyniach w Europie czy też skromnych i ubogich kościołach i kaplicach w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Azji i Oceanii, jednoczy wierzących i pobudza do dzielenia się wiarą. Eucharystia kończy się zachętą, byśmy z Chrystusem szli do bliźnich, dalekich lub bliskich. Przypomina, że jesteśmy posłani z Ewangelią do świata, który jeszcze jej nie poznał. Jest wezwaniem do dawania świadectwa wierze i miłości oraz do zdobywania serc dla Boga. Ci, którzy są uczniami Chrystusa i gromadzą się we wspólnocie modlitwy i Ofiary Eucharystycznej stają się zarazem misjonarzami. Nikt nie może zatrzymać radości ze zbawienia wyłącznie dla siebie! – napisał w Komunikacie bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Polacy na misjach

Według danych Komisji Misyjnej KEP na placówkach misyjnych w 98 krajach pracuje 1903 misjonarek i misjonarzy pochodzących z Polski. Są to księża diecezjalni i zakonni, siostry i bracia z różnych zgromadzeń zakonnych oraz misjonarze świeccy. – To dużo i mało – mówi o. Kazimierz Szymczycha, sekretarz Komisji. Dużo, gdy weźmiemy pod uwagę uwarunkowania społeczne i polityczne ostatnich dziesięcioleci. Mało – gdy przyjrzymy się żniwu misyjnemu. Ponad 5 mld ludzi na świecie nie zetknęło się z Ewangelią. Całe kontynenty wołają o misjonarzy. Potrzebni są głosiciele Chrystusa; ci, którzy będą budować wspólnoty wierzących. Szczególnie dotkliwie brak misjonarzy odczuwa Ameryka łacińska. Ludzie potrzebują Eucharystii i innych sakramentów świętych. Gdy nie ma kontaktu z kapłanem, siostrą zakonna lub misjonarzem świeckim bardzo często inicjatywę przejmują liderzy różnych sekt. Są one mieszanka katolicyzmu, protestantyzmu i kultów pogańskich. Dlatego tak ważna jest nasza modlitwa o powołania misyjne. Misjonarze potrzebują naszej modlitwy, gdyż pracują nieraz w bardzo trudnych warunkach. I bynajmniej nie chodzi tu wyłącznie o ubóstwo, zacofanie cywilizacyjne, niesprawiedliwość społeczną. Dziś wielu misjonarzy ryzykuje życiem wypełniając swą misję.

Eucharystia i zaangażowanie misyjne

– Korzystając z okazji pragnę w ich imieniu serdecznie podziękować wszystkim kapłanom, osobom życia konsekrowanego i wiernym świeckim za troskę o misje, wyrażaną nie tylko dzisiaj, ale w ciągu całego roku. Ośmielony Waszym zapałem misyjnym, proszę, byście nigdy nie ustawali w modlitwach i ofiarności na rzecz misji. Szczególną prośbę kieruję do chorych, starszych i wszystkich, którzy dźwigają krzyż osamotnienia, cierpień duchowych i fizycznych, aby jednocząc się z krzyżem Chrystusa ofiarowywali je w intencjach misji. Zwracam się z prośbą do dzieci i młodzieży zaangażowanej w wolontariat misyjny, aby wzrastali w pragnieniu poznawania świata misji i odkrywania piękna bycia misjonarzami Chrystusa, zwłaszcza wśród rówieśników – czytamy w Komunikacie bp. Jerzego Mazura.

Polacy są hojni i chętnie wspierają dobre dzieła na misjach. Dzięki darczyńcom Dzieło Pomocy „Ad Gentes” w ubiegłym roku zrealizowało ponad 180 projektów na sumę 850 000 zł i wsparło misjonarzy dotacjami na sumę prawie 2 mln złotych.