Niedziela Misyjna w Parafii Świętej Trójcy w Czudcu.

Ostatnia niedziela była dla nas wyjątkowo emocjonująca. Spędziliśmy ten dzień na niesieniu misyjnej inspiracji mieszkańcom Czudca. Niedziela Misyjna to wydarzenie, które zawsze przyciąga uwagę wielu. W tym dniu, oprócz uczestniczenia w Eucharystii i wysłuchania Słowa Bożego wygłoszonego przez O. Emmanuela, wielu parafian Parafii Świętej Trójcy w Czudcu zgromadziło się w kościele, aby wziąć udział w animacji misyjnej, która w swoim zamierzeniu miała nie tylko za zadanie ubogacać pod kątem zdobywania informacji o kulturach Afryki, ale przede wszystkim chcieliśmy aby uczestnicy poczuli się zachęceni do większego zaangażowania w realizację nakazu misyjnego Pana Jezusa. Całe popołudnie dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami i staraliśmy się przekazywać wartości, które jako Misjonarze Afryki uważamy za najważniejsze. Nazajutrz wraz z księżmi katechetami udaliśmy się do miejscowej szkoły podstawowej. Tam również przeprowadziliśmy animację, tym razem skierowaną do młodszych osób. Uczniowie byli bardzo zainteresowani i angażowali się w rozmowy z nami, zadając wiele pytań. Chcemy wyrazić naszą wdzięczność dla kapłanów pracujących w Parafii Świętej Trójcy w Czudcu za zaproszenie nas, a parafianom za wspaniałomyślność we wspieraniu misji. Serdeczne Bóg zapłać.