o. John Gordon MacWilliam biskupem diecezji Laghouat

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację z urzędu biskupiego złożoną w związku z ukończeniem przewidzianego prawem wieku przez dotychczasowego biskupa diecezji Laghouat w Algierii, Francuza Claude’a Rault, M.Afr. a jego następcą mianował 69-letniego dotychczasowego prowincjała Misjonarzy Afryki o. Johna Gordona MacWilliama, M.Afr. Przez 17 lat służył on w siłach zbrojnych Zjednoczonego Królestwa, osiągając stopień majora.
Bp John Gordon MacWilliam urodził się 20 listopada 1948 w Wimbledonie w Anglii, w rodzinie wojskowego. W młodości mieszkał w Sudanie i Zimbabwe. Po szkole podstawowej u benedyktynów w Sussex, uczęszczał do różnych szkół wojskowych, sam stając się wojskowym i osiągając stopień majora. Służył w wojsku przez 17 lat.

Następnie wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Afryki (Ojcowie Biali), ukończył studia filozoficzne w kolegium swojego zgromadzenia w Londynie (1984-1986), a następnie przez rok (1986-1987) przebywał we Fryburgu, celem pogłębienia duchowości. Po stażu dwóch lat w krajach Maghrebu, zwłaszcza w Tunezji (1987-1989), powrócił do Londynu, aby ukończyć studia teologiczne (1989-1992). W tym czasie złożył wieczyste śluby zakonne (w grudniu 1991), a następnie został wyświęcony na diakona (grudzień 1991). Święcenia kapłańskie przyjął 4 lipca 1992 r.

Po święceniach w latach 1992-1995 odbył kurs studiów islamskich na Papieskim Instytucie Studiów Arabskich i Islamologii (PISAI) w Rzymie; w latach 1995-2008 przebywał w Algierii a w latach 2008-2015: w Tunezji, będąc Dyrektorem Instytutu Literatury Arabskiej (IBLA). W 2015 został prowincjałem Afryki Północnej Ojców Białych.

Na terenie diecezji Laghouat mieszka ponad 4 mln osób, w tym 1200 katolików. W diecezji posługuje 14 księży i 32 siostry zakonne.