Od tego momentu aż do śmierci poświęcam swoje życie Misji Kościoła w Afryce

9 grudnia w Abidżanie nasz kleryk Paweł Patyk, który pochodzi z Przecławia, złożył na ręce o. Martin’a Grenier, Asystenta Generalnego, Przysięgę Misyjną. Zobowiązał się w niej, że od tego momentu aż do śmierci, poświęca swoje życie Misji Kościoła w Afryce.

Paweł złożył przysięgę misyjną po francusku, ale poniżej jest jej tłumaczenie:
„W obecności moich współbraci i w twojej obecności o. Martin Grenier, Asystenta Generalnego, reprezentującego Przełożonego Generalnego ja Paweł Michał Patyk, przysięgam na Ewangelię, że od tego momentu aż do śmierci, poświęcam swoje życie Misji Kościoła w Afryce, zgodnie z Konstytucjami Zgromadzenia Misjonarzy Afryki, pod opieką Maryi, Niepokalanie Poczętej, Królowej Afryki. Dlatego też przyrzekam i przysięgam Ojcu Generalnemu wierność i posłuszeństwo we wszystkim, co dotyczy praktykowania miłości apostolskiej i życia we wspólnocie. Ponadto przyrzekam i przysięgam przestrzegać celibatu dla dobra Królestwa Bożego.”

Po złożeniu przysięgi nastąpiła uroczystość święceń diakonatu. Diakon Paweł jest 18 Polakiem w Zgromadzeniu. W tym ważnym dla Pawła wydarzeniu, towarzyszyli mu ojcowie Adam Choma i Jacek Wróblewski. Pawłowi gratulujemy i życzymy błogosławieństwa bożego a Niepokalanie Poczęta, Królowa Afryki wyprasza potrzebne łaski w wypełnianiu misyjnego powołania.