Podejmij wyzwanie – Powiedz tak Afryce

Rekrutacja 2017/2018.

Czy chcesz:

 • poświęcić swe życie dla Chrystusa w Afryce, na peryferiach Kościoła?
 • być narzędziem Boga w niesieniu Dobrej Nowiny na Czarnym Lądzie?
 • żyć i pracować w międzynarodowych wspólnotach?
 • dawać świadectwo życia wspólnotowego z głębokim pragnieniem pracy na rzecz pokoju i sprawiedliwości?
 • włączyć się w dialog z ludźmi o innej kulturze, tradycji i religii?

Jeżeli czujesz, że Pan powołuje Ciebie do pracy misyjnej w Afryce, w charyzmacie Misjonarzy Afryki, potrzebna będzie Twoja świadoma, dobrowolna oraz osobista odpowiedź na głos Tego, który mówi “Idź i głoś”.

Rekrutacja kandydatów do naszego seminarium odbywa się poprzez osobistą wizytę w naszej wspólnocie, złożenie odpowiednich dokumentów i osobistą rozmowę z przełożonymi. Na rozmowę kwalifikacyjną można umówić się drogą telefoniczną: 81 746 79 85, lub e-mail animacja@ojcowiebiali.org

Co jest potrzebne, by wstąpić do Zgromadzenia Misjonarzy Afryki?

Zainteresowani powołaniem misyjnym jako kapłani lub bracia w Zgromadzeniu Misjonarzy Afryki powinni posiadać świadectwo maturalne i nie przekraczać 32 roku życia. Dokumenty, które należy przedstawić:

 • odpis aktu urodzenia
 • świadectwo chrztu i bierzmowania
 • świadectwo maturalne (oryginał)
 • własnoręcznie napisana prośba o przyjęcie do seminarium
 • CV – życiorys
 • opinia księdza proboszcza rodzinnej parafii
 • świadectwo zdrowia z uwzględnieniem przebytych chorób i stwierdzające zdolność do pracy w klimacie afrykańskim
 • 5 zdjęć paszportowych.

Dokumenty można składać do 31 sierpnia 2017 roku.

Z uwagi na to, że klerycy są jednocześnie studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kandydaci do seminarium przechodzą równolegle –  zgodnie z terminarzem uniwersyteckim – rekrutację na studia na Wydziale Teologicznym KUL. Egzamin wstępny odbędzie się w dniach 10-12 września w Lublinie, po wcześniejszej elektronicznej rejestracji. Lektura do przygotowania egzaminu z zakresu prawd wiary, etyki katolickiej oraz historii Kościoła:

M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich.

Wszystkich prosimy o modlitwę, by Jezus, Największy Misjonarz, wzbudził w Kościele nowe, święte i liczne powołania do posługi misyjnej.

Poślij żniwiarzy na misyjne pola

Boże, Ty powołałeś misjonarzy i misjonarki, aby w szczerości serca głosili Ewangelię tym, którzy Cię jeszcze nie znają. Za ich przyczyną wielu ludzi Ciebie poznało jako Stwórcę i Odkupiciela.

Prosimy Cię, posyłaj nowe sługi na Twoje misyjne pola. Naucz ich ciągłego zachwytu Tobą, aby mógł jeszcze bardziej kochać Ciebie, i przez to wypełniać Twoją zbawczą misję zbawienia świata. W Tobie, Boże, ich siła i moc. Amen.