Pół wieku publikacji Misjonarzy Afryki o Islamie dostępne on-line

Papieski Instytut Studiów nad Islamem i kulturą arabską (PISAI) udostępnił na swej stronie kompletną kolekcję zbioru „Se Comprendre”. To biuletyn wydany przez Misjonarzy Afryki (Ojców Białych) we Francji od 1956 roku. Biuletyn miał w założeniu pomóc chrześcijanom lepiej zrozumieć muzułmanów migrujących do Francji z krajów Afryki Północnej. Celem nie było dostarczenie informacji akademickich, ale zapewnienie możliwie jasnych i odpowiednich wskazówek dotyczących szerokiego zakresu tematów. Wszystkie publikacje (po francusku) do pobrania na stronie PISAI: https://en.pisai.it/publications/se-comprendre/

Papieski Instytut Studiów Arabskich i Islamskich (PISAI), został założony przez Zgromadzenie Misjonarzy Afryki (Ojców Białych). Jest ośrodkiem naukowo-badawczym, którego działalność dydaktyczna i naukowa zapewnia niezbędne przygotowanie do świadomego dialogu teologicznego z muzułmanami. Szkolenie, które PISAI oferuje od ponad 50 lat, prowadzące do uzyskania licencjatu i doktoratu z arabistyki i islamistyki, opiera się na dogłębnej nauce języka arabskiego, niezbędnego narzędzia, które umożliwia dostęp do podstawowych tekstów Islamu. Kursy nauk islamskich mają na celu przedstawienie historii i myśli tradycyjnego islamu, zarówno klasycznego, jak i nowoczesnego, w bezstronny naukowy sposób. Nauczanie, publikacje i badania są podstawowymi narzędziami poważnego, dogłębnego przygotowania do ludzkiego, teologicznego, międzyreligijnego i międzykulturowego dialogu.

Studenci PISAI, świeccy i zakonnicy, pochodzą z każdego zakątka świata. Pod koniec studiów w PISAI wielu z nich aktywnie angażuje się poprzez swoją pracę w bezpośrednie lub pośrednie kontakty ze społecznością muzułmańską. Wśród studentów PISAI można znaleźć: zakonników, prawników, biznesmenów, dziennikarzy, tłumaczy, badaczy, członków sił zbrojnych, członków korpusu dyplomatycznego i wielu innych.