Relacja z Mszy misyjnej w grudniu

IMG_2985Msza św. Misyjna w czasie Adwentu to jeszcze jedna możliwość doświadczenia przeżycia wiary, która wyznaje oczekiwanie na przyjście Pana czynami wobec bliźnich. Zachęcał do tego w płomiennym kazaniu o. Marcin Perfikowski, Misjonarz Afryki pracujący w Mozambiku i od połowy listopada przebywający na odpoczynku w ojczyźnie, który przewodniczył Mszy św. Jak zawsze, cieszyliśmy się obecnością naszych Przyjaciół, którzy wiernie nawiedzają naszą Kaplicę. Miłymi gośćmi była wspólnota Ruchu Światło Życie z Lublina z ks. Moderatorem Piotrem Drozdem. Ta Wspólnota przygotowała i prowadziła śpiewy liturgiczne. Naszą radością był również powrót o. Franciszka Szczurka z 3-miesięcznego pobytu w Jerozolimie. O. Franciszek w styczniu 2016r. wraca na misję do Zambii.

Przed błogosławieństwem końcowym, Wspólnota Misjonarzy Afryki złożyła życzenia Bożonarodzeniowe wszystkim obecnym, obdarowując ich kartką świąteczną.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie poświęcone Mozambikowi i działającemu w tym kraju, Kościołowi Katolickiemu. Prowadził je o. Marcin Perfikowski. Opowieść, ilustrowana zdjęciami, przybliżyła rzeczywistość Kościoła misyjnego. O zainteresowaniu misją w tym, mało nam znanym kraju, świadczyły pytania zadawane o. Marcinowi po prelekcji.

Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili czas w ten sobotni wieczór i po raz kolejny, swoją obecnością, potwierdzili swoje serdeczne wsparcie dla działań na rzecz Kościoła misyjnego.

 

IMG_2989  IMG_3000

IMG_3002  IMG_3009

IMG_3011  IMG_3010

IMG_3007