Spotkanie Sekcji Bakhita w Krakowie

20150905_171753

W dniach 4-5 września w Krakowie odbyło się kolejne już spotkanie formacyjne Sekcji Bakhita do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnego Niewolnictwa. Na zaproszenie odpowiedziało 49 osób z całej Polski, w tym 41 sióstr zakonnych z różnych Zgromadzeń, dziewica konsekrowana, zakonnik i  6 osób świeckich.  Podczas szkolenia zostały pogłębione tematy związane z handlem ludźmi i przeciwdziałaniem temu procederowi. Wykłady i warsztaty prowadzone były przez s. Annę Bałchan SMI, dobrze obeznaną z zasadami i sposobami pomocy osobom pokrzywdzonym.

Wieloletnie doświadczenie siostry pomogło uczestnikom zweryfikować swoje postawy, by ich pomoc była odpowiednia i właściwa. W drugiej części spotkania s. Joanna FMM, przewodnicząca sekcji Bakhita oraz Justyna i Paulina ze wspólnoty Przymierze Miłosierdzia, przedstawiły propozycje kampanii społeczno-edukacyjnej przygotowane na Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi , który przypada 18 października.

Pomysł stworzenia zakonnej sieci wsparcia w Polsce powstał we wrześniu 2011 roku, kiedy miała miejsce konferencja europejskiej sieci RENATE w Trzebini we wrześniu 2011. Pieczę nad tą inicjatywą objęła Konsulta Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. W strukturach Konsulty powstała komisja BAKHITA – DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WSPÓŁCZESNYM FORMOM NIEWOLNICTWA.

Handel ludźmi jest zjawiskiem, które kojarzy nam się z książek historycznych czy sensacyjnych lub z filmów. Natomiast problem ten jest obecny dzisiaj na całym świecie, a także w Polsce, może nawet obok nas. Z człowieka i jego ubóstwa materialnego i psychicznego, utworzono sobie źródło dochodu. Oprawcy wykorzystują trudną sytuację finansową pokrzywdzonych, kryzys więzi, kobiety, mężczyzn i dzieci.

Handel ludźmi to wykorzystanie człowieka, któremu towarzyszy naruszenie praw i godności osoby ludzkiej. Wyzysk ten jest związany ze stosowaniem przemocy psychicznej i fizycznej w postaci gróźb, zastraszania, bicia, gwałtów i obrażania uczuć. Może to być także stosowanie różnego rodzaju form przymusu, uprowadzenia, oszustwa, nadużycia władzy czy słabości. Handlarze żerują na psychicznym i fizycznym ubóstwie człowieka, czyniąc z niego źródło dochodu. Współczesne niewolnictwo przybiera różne formy: praca przymusowa w nieludzkich warunkach, wykorzystanie w przemyśle erotycznym, zmuszanie do prostytucji, żebractwa, popełniania przestępstw, przymusowe małżeństwa czy handel organami.

 

Mamy do czynienia z handlem międzynarodowym, jak i krajowym. Wg danych prokuratury dominującym zjawiskiem jest wewnątrzkrajowy handel ludźmi, czyli dokonywanie przestępstwa handlu ludźmi przez Polaków na polskich obywatelach. Szacuje się, że w Polsce tym procederem dotkniętych jest 15 tysięcy osób a na świecie ponad 27 milionów!


Najczęściej werbowane są kobiety i dziewczęta do prostytucji, zauważalny jest też wzrost liczby osób przymuszanych do pracy niewolniczej. Polki są identyfikowane jako ofiary handlu ludźmi w celach wykorzystania seksualnego zarówno w Polsce, jak i za granicą, głównie we Włoszech, Niemczech i Holandii.

Zachętą i inspiracją działalności sieci Bakhita są słowa Papieża Franciszka: „W tym Roku Świętym – Roku Miłosierdzia, Kościół zostanie jeszcze bardziej wezwany do leczenia ran, do opatrywania ich oliwą pocieszenia, do przewiązywania miłosierdziem oraz do leczenia ich solidarnością i należną uwagą. Jest rzeczą nieodzowną być blisko nowych form ubóstwa i kruchości, w których jesteśmy wezwani do rozpoznania cierpiącego Chrystusa. Nie wpadajmy w obojętność, która upokarza, w przyzwyczajenie, które usypia ducha (…). Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedę świata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności. Poczujmy się sprowokowani, słysząc ich wołanie o pomoc”.

Wszystkich zainteresowanych tym tematem oraz gotowych na współpracę zapraszamy do Sieci BAKHITA, dołączcie do nas: bakhitapl@gmail.com
20150906_102823
20150905_143836 20150905_102815 20150905_102757