Świadectwo o. Jean de Dieu o współczesnych formach niewolnictwa

 

Zapraszamy do wysłuchania świadectwa o. Jean de Dieu Bukuru, który mówi o współczesnych formach niewolnictwa. Świadectwo to zostało wygłoszone w Kościele Akademickim KUL.