Wielki Czwartek

Nasza wspólnota w Lublinie jest wyjątkowa. Jesteśmy Misjonarzami Afryki, ale jesteśmy w Polsce. Jesteśmy w Polsce, ale nie prowadzimy duszpasterstwa. Włączamy się w życie lokalnego Kościoła na różne sposoby, cały czas jednak zwracając nasze spojrzenia na południe, ku afrykańskim krajom, w których pracowaliśmy. To czasem rodzi tęsknotę, tym bardziej chcemy skupić się na zadaniu, który przed nami postawił Kościół: dawanie świadectwa o powszechności Kościoła i takie budzenie świadomości misyjnej w Polsce by z jednej strony wzbudzić w naszych rodakach chęć zaangażowania się w sprawy misji ale z drugiej nie zredukować tego zaangażowania do działalności czysto charytatywnej. Krótko mówiąc, naszym zadaniem w Polsce jest animacja misyjna i powołaniowa.

Kontekst naszego życia i pracy pozwala w sposób szczególny przeżywać Wielki Czwartek.  Wczoraj wyrażaliśmy tą wdzięczność podczas Liturgii na Parafii Św. Stanisława w Lublinie, na której terenie się mieści się nasz dom. Usłyszeliśmy tam miłe słowa podziękowań zarówno z ust księdza proboszcza jak i młodzieży. Dziękując Bogu za Sakramenty Eucharystii i Ołtarza chcemy też prosić Go o powołanie do życia misyjnego wielu młodych ludzi.

zdjęcie: Duszpasterstwo Młodzieży – Parafia Św. Stanisława w Lublinie

https://www.facebook.com/photo/?fbid=533428228950420&set=pcb.533428948950348