Wstąp do Misjonarzy Afryki

Jesteśmy Zgromadzeniem misyjnym, założonym przez kard. Karola Lavigerie w 1868r. w Algierze. Podstawową misją zgromadzenia jest ewangelizacja Afryki i dialog z Islamem.

Główne idee naszego Zgromadzenia Misjonarzy Afryki:

  • „Być wszystkim dla wszystkich” – czyli postawa, która zakłada otwarcie, miłość i znajomość ludzi. Taka postawa musi, rzecz jasna, przejawiać się na zewnątrz. Lavigerie kładł wielki nacisk na ten podwójny aspekt duchowości, którą zaszczepiał swoim misjonarzom: trzeba wychodzić do ludzi, przyjmując ich sposób życia, ich język i ubiór. Dlatego nasz habit zakonny, to ubiór ludzi północnej Afryki: biała ghandura, biały burnus i wiśniowa czapeczka. Jedynym znakiem zakonnym jest różaniec przewieszony na szyi, jak naszyjnik.

1 42

  • Życie wspólnotowe. Misjonarze modlą się, pracują i żyją we wspólnotach.  Kard. Lavigerie mówił : „Zawsze trzech, rzadko dwóch, nigdy jeden”. Tej reguły nigdy nie pozwolił poddawać pod dyskusję.

5

 

  • Międzynarodowy charakter misjonarskiej wspólnoty. Nie chodzi tylko o przyjmowanie kandydatów z różnych krajów, ale o międzynarodowy charakter u samych podstaw. Czyli że jakąkolwiek wspólnotę mają współtworzyć osoby z różnych narodowości. I tak powinno już być od pierwszych dni formacji. Nasz założyciel widział w tym świadectwo katolickości, czyli powszechności Kościoła.  Pochodzimy z 36 narodowości, żyjemy w 215 wspólnotach rozsianych w 42 krajach w tym w 23 krajach w Afryce.

6 7Czy chcesz:

  • poświęcić swe życie dla Chrystusa w Afryce, na peryferiach Kościoła?
  • być narzędziem Boga w niesieniu Dobrej Nowiny na Czarnym Lądzie?
  • żyć i pracować w międzynarodowych wspólnotach?
  • dawać świadectwo życia wspólnotowego z głębokim pragnieniem pracy na rzecz pokoju i sprawiedliwości?
  • włączyć się w dialog z ludźmi o innej kulturze, tradycji i religii?

Jeżeli na przynajmniej dwa z powyższych pytań odpowiedziałeś pozytywnie, skontaktuj się z nami.

animacja@ojcowiebiali.org

Może to właśnie afrykańska droga pozwoli Ci się spełniać i realizować swoje pragnienia?

8

 

Więcej dowiesz się tutaj