X Tydzień Biblijny

W dniach 15-22 kwietnia 2018 roku przeżywamy X Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Nawiązuje ono do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc. I – jak pisze św. Łukasz: „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże” (por. Dz 4,31).

Dzisiejsza niedziela skłania nas też do refleksji, jakie miejsce zajmuje Pismo Święte w moim życiu. I może warto przy okazji dzisiejszej niedzieli biblijnej, wziąć do ręki Słowo Boże i przeczytać, chociaż jeden fragment. Dla nas misjonarzy jest też przypomnieniem, że dzisiejszy świat potrzebuje przede wszystkim Ewangelii Jezusa Chrystusa. Papież Franciszek przypomniał nam, że misja Kościoła jest ożywiana duchowością nieustannego wychodzenia. Chodzi o „wyjście z własnej wygody i zdobycie się na odwagę, by dotrzeć do wszystkich peryferii potrzebujących światła Ewangelii” (Evangelii gaudium, 20). W 150 letniej historii naszego Zgromadzenia nie brakowało „bożych szaleńców”, którzy pragnęli nieść Ewangelię na peryferie świata.

Na zdjęciu Księga Ewangelii w języku arabskim znaleziona przy ciele o. Louis’a Richard, który został zamordowany 21 grudnia 1881 razem z ojcami Gaspard Morat i Alexis Pouplard podczas pierwszej karawany do Afryki Zachodniej. Na tą samą Ewangelię swoją przysięgę misyjną składał o. Christian Chessel w 1991 roku. W 1994 roku wraz z całą wspólnotą został zamordowany w Tizi-Ouzu. W tym roku Papież Franciszek ogłosił naszych współbraci wraz z innymi męczennikami algierskimi błogosławionymi.