Zostań misjonarzem Afryki – Rekrutacja 2021

Jeżeli chcesz dołączyć do naszej wspólnoty w Lublinie i rozpocząć formację w Zgromadzeniu Misjonarzy Afryki potrzebna jest przede wszystkim twoja pozytywna odpowiedź na głos Bożego powołania, by zostać misjonarzem, księdzem lub bratem, i poświęcić swoje życie Kościołowi w Afryce.

Rekrutacja kandydatów do naszego seminarium odbywa się poprzez osobistą wizytę w naszej wspólnocie, złożenie odpowiednich dokumentów i osobistą rozmowę z przełożonymi. Na rozmowę kwalifikacyjną można umówić się drogą telefoniczną: 81 746 79 85, lub poprzez e-mail: animacja@ojcowiebiali.org

Czy chcesz:

 • poświęcić swe życie dla Chrystusa w Afryce, na peryferiach Kościoła?
 • być narzędziem Boga w niesieniu Dobrej Nowiny na Czarnym Lądzie?
 • żyć i pracować w międzynarodowych wspólnotach?
 • dawać świadectwo życia wspólnotowego z głębokim pragnieniem pracy na rzecz pokoju i sprawiedliwości?
 • włączyć się w dialog z ludźmi o innej kulturze, tradycji i religii?

Zainteresowani powołaniem misyjnym w Zgromadzeniu Misjonarzy Afryki powinni posiadać świadectwo maturalne i nie przekraczać 32 roku życia. Dokumenty, które należy przedstawić:

 • odpis aktu urodzenia
 • świadectwo chrztu i bierzmowania
 • świadectwo maturalne (oryginał)
 • własnoręcznie napisana prośba o przyjęcie do seminarium
 • CV – życiorys (z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej, odebranej edukacji, doświadczenia zawodowego, zaangażowania kościelnego)
 • opinia księdza proboszcza rodzinnej parafii
 • świadectwo zdrowia z uwzględnieniem przebytych chorób i stwierdzające zdolność do pracy w klimacie afrykańskim
 • 5 zdjęć paszportowych.

Dokumenty należy składać do 31 sierpnia 2021 roku.

 

Nasz Założyciel, Kardynał Lavigerie, skierował następujące przesłanie do swoich misjonarzy:

 

POWIEDZ MI TAK

a oddam ci za darmo

na zawsze

najwyższe szczyty Kilimandżaro,

potężne jeziora afrykańskie

płonące równiny pustyni.

POWIEDZ MI TAK

a złożę pełnymi rękoma

w twoje serce

podarunek palm,

urok tysiąca tam-tamów

karawany wielbłądów.

POWIEDZ MI TAK

a otrzymasz w zamian

cały pokój pustyni,

głębokie afrykańskie noce

w migotaniu gwiazd

i uroku nietkniętych puszczy.

POWIEDZ MI TAK

a prawdziwie,

dam ci w spadku miliony ludzi

o instynktownym głodzie

Ewangelii,

o pasji ukochania Boga

z niepohamowanym

pośpiechem Jego nadejścia.