Miesiąc Misyjny u Misjonarzy Afryki

Miesiąc misyjny w tym roku pozwolił nam doświadczyć zaangażowania w sprawę misji bardzo wielu ludzi i dziękujemy tym wszystkim, którzy pomagali nam w organizowaniu wszelkiego rodzaju spotkań, aby świadomość misyjna była coraz większa w Polsce. Nasz czas zaczął się bardzo intensywnie od spotkania w drugą sobotę miesiąca – 14 października Czytaj dalej…

21 października 2015 – Dzień Misyjny u Misjonarzy Afryki w Natalinie

Rokrocznie Kościół wzywa wszystkich swoich wyznawców do wzmożonej modlitwy za rozwój misji. To wezwanie znajduje swój wyraz w światowej niedzieli misyjnej, przypadającej w przedostatnią niedzielę października i następujący po niej tydzień misyjny. W roku 2015 niedziela wypadła 18 października, a tydzień misyjny trwał do 24 października. Ojciec św. Franciszek skierował z Czytaj dalej…