Miesiąc październik ukierunkowuje nasze myśli na powołania do pracy misyjnej

Dane z 72 ośrodków formacji kapłańskiej wskazują na duży spadek powołań do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego w Polsce. W stosunku do ubiegłego 2021 roku liczba mężczyzn pragnących służyć Chrystusowi i Kościołowi jako kapłani lub misjonarze zmalała o 218. W ubiegłym roku odbywających formację kapłańską na różnych jej etapach, czyli kleryków było 2177, zaś tego roku jest ich jedynie 1959 (spadek o około 10%). Do Zgromadzenia Misjonarzy Afryki nie zgłosił się tego roku żaden kandydat, tak że mamy tylko jednego Polaka w formacji, który w tym roku rozpoczął drugi rok doświadczenia pastoralnego w Afryce. Po jego ukończeniu czekają go jeszcze cztero-letnie studia teologii.
Powołania kapłańskie, zakonne i misyjne są na pewno darem Boga dla Kościoła, lecz zgodnie ze słowami Jezusa Chrystusa, powinniśmy się o nie troszczyć i usilnie prosić, bo „żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2).
Miesiąc październik ukierunkowuje nasze myśli na powołania do pracy misyjnej. Prośmy, zwłaszcza w tym miesiącu, aby Kościołowi misyjnemu w Afryce i w Azji nie zabrakło głosicieli
Dobrej Nowiny.

Tutaj znajdują się najnowsze dane dotyczące powołań kapłańskich i misyjnych w Polskim Kościele.